Artykuł sponsorowany

Jak obliczyć potrzebną moc instalacji fotowoltaicznej?

Jak obliczyć potrzebną moc instalacji fotowoltaicznej?

Fotowoltaika to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi energetyki odnawialnej na świecie, a także w Polsce. Decydując się na montaż paneli słonecznych, warto przede wszystkim wiedzieć, jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej potrzebną do pokrycia indywidualnego zapotrzebowania na energię. W niniejszym artykule przybliżymy czytelnikom krok po kroku, jak dokonać tego obliczenia oraz omówimy najważniejsze aspekty związane z optymalizacją mocy instalacji słonecznej.

Przeczytaj również: Fotowoltaika i jej zalety

Analiza aktualnego zużycia energii

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, aby obliczyć potrzebną moc instalacji fotowoltaicznej, jest przeprowadzenie analizy aktualnego zużycia energii w gospodarstwie domowym. Niezwykle pomocne w tym przypadku może okazać się dokładne przeanalizowanie rachunków za energię elektryczną z ostatnich 12 miesięcy. Uwzględniając zarówno zużycie energii w ciągu dnia, jak i nocy, można uzyskać wartość rocznego zużycia energii wyrażoną w kilowatogodzinach (kWh).

Przeczytaj również: Panele słoneczne przyszłością energetyki w Polsce

Określenie optymalnej wydajności paneli

Kolejnym etapem w obliczeniu potrzebnej mocy instalacji fotowoltaicznej jest określenie optymalnej wydajności paneli słonecznych. Warto wiedzieć, że wydajność paneli zależy od wielu czynników, takich jak ich rodzaj, kąt nachylenia, orientacja względem słońca czy stopień nasłonecznienia danej lokalizacji. Na terytorium Polski średnie nasłonecznienie wynosi około 1000 kWh/m² rocznie. Przyjmując tę wartość jako bazową, można obliczyć optymalną moc instalacji fotowoltaicznej dzieląc roczne zużycie energii przez współczynnik nasłonecznienia.

Przeczytaj również: Fotowoltaika dla firm w Białymstoku - oszczędność, ekologia i poprawa wizerunku

Kalkulacja mocy instalacji

Po przeanalizowaniu rocznego zużycia energii oraz określeniu optymalnej wydajności instalacji bazującej np. na panelu fotowoltaicznym 500W, można dokonać kalkulacji mocy instalacji fotowoltaicznej. W tym celu wystarczy podzielić całkowite roczne zużycie energii (wyrażone w kWh) przez liczbę dni w roku (365) i następnie podzielić wynik przez średnie dzienne nasłonecznienie wyrażone w kWh/m².

Uwzględnienie wymagań technicznych

Warto pamiętać, że obliczona moc instalacji fotowoltaicznej może zostać jeszcze skorygowana ze względu na wymagania techniczne urządzeń. Należy uwzględnić także straty energii powstałe na skutek przewodzenia prądu oraz konwersji energii. Dlatego rekomendowane jest zasięgnięcie porady specjalistów, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, umożliwiającymi dopasowanie rozwiązania technicznego do indywidualnych potrzeb.