Artykuł sponsorowany

Kto może operować dźwigiem?

Kto może operować dźwigiem?

Dźwigi są niezbędnym sprzętem na wielu budowach, a ich obsługa wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. W Polsce, aby móc legalnie operować dźwigiem, należy posiadać odpowiednie uprawnienia oraz spełniać szereg wymogów. W tym artykule przyjrzymy się, kto może operować dźwigiem, jakie są wymagania i jak zdobyć uprawnienia do obsługi dźwigów.

Jakie są wymagania dotyczące operatora dźwigu?

Aby zostać operatorem dźwigu w Polsce, należy spełnić kilka podstawowych wymagań. Po pierwsze, osoba ubiegająca się o uprawnienia musi mieć ukończone 18 lat. Po drugie, kandydat musi ukończyć specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi dźwigów oraz zdać egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po trzecie, przyszły operator dźwigu musi posiadać ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach oraz zdolność do obsługi maszyn budowlanych.

Szkolenia z zakresu obsługi dźwigów we Wrocławiu są oferowane przez liczne ośrodki szkoleniowe na terenie całego kraju. Kursy te mają na celu przygotowanie kandydatów do zdania egzaminu państwowego, który jest niezbędny do uzyskania uprawnień. Szkolenia obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, a ich program jest zgodny z wymaganiami UDT. Egzamin państwowy składa się z części pisemnej, w której kandydat musi wykazać się znajomością przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy, oraz części praktycznej, polegającej na obsłudze dźwigu pod nadzorem egzaminatora.

Jakie są rodzaje uprawnień do obsługi dźwigów?

W Polsce istnieją różne rodzaje uprawnień do obsługi dźwigów, które są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia te dzielą się na kilka kategorii, w zależności od rodzaju dźwigu oraz jego maksymalnego udźwigu. Na przykład, uprawnienia do obsługi dźwigów samojezdnych są oznaczone symbolem "Ds", natomiast uprawnienia do obsługi żurawi wieżowych - symbolem "Dż". Ponadto uprawnienia są wydawane na określony czas, zwykle na 5 lat, po czym operator musi przejść szkolenie uzupełniające i ponownie zdać egzamin, aby przedłużyć ważność swoich uprawnień.

Warto zainwestować w odpowiednie szkolenie i zdobyć uprawnienia do obsługi dźwigów, gdyż praca jako operator dźwigu może być dobrze płatna i dawać wiele satysfakcji. Warto również pamiętać, że bezpieczeństwo na budowie jest priorytetem, dlatego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności są kluczowe dla wykonywania tego zawodu.