Artykuł sponsorowany

W jaki sposób korzysta się z magazynów energii?

W jaki sposób korzysta się z magazynów energii?

W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię oraz konieczności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, magazyny energii stają się kluczowym elementem w strategii energetycznej Polski. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie energii w czasie jej nadprodukcji, a następnie wykorzystanie jej w okresach szczytowego zapotrzebowania. W Polsce stosowane są różne technologie magazynowania energii, które mają na celu zwiększenie niezawodności dostaw oraz poprawę efektywności energetycznej. 

Jakie as technologie magazynowania energii? 

W Polsce obecnie stosuje się kilka technologii magazynowania energii, które można podzielić na mechaniczne, elektrochemiczne i termiczne. Wśród mechanicznych metod najbardziej popularne są magazyny energii w postaci sprężonego powietrza (CAES) oraz pompowane hydroelektrownie (PHS). Magazyny CAES polegają na sprężaniu powietrza i przechowywaniu go pod ziemią, a następnie wykorzystywaniu tego sprężonego powietrza do napędzania turbin w czasie wzmożonego zapotrzebowania na energię. Pompowane hydroelektrownie natomiast polegają na pompowaniu wody do zbiorników umieszczonych na wyższym poziomie, a następnie spuszczaniu jej w dół, co napędza turbiny wodne i generuje energię elektryczną. 

Magazyny elektrochemiczne, takie jak baterie litowo-jonowe czy ogniwa redox, są coraz bardziej popularne w Polsce ze względu na rozwój technologii oraz spadek cen. Baterie litowo-jonowe stosowane są zarówno w pojazdach elektrycznych, jak i w systemach magazynowania energii dla domów czy przedsiębiorstw. Ogniwa redox, zwane też bateriami przepływowymi, mają zastosowanie głównie w dużych instalacjach przemysłowych oraz elektrowniach odnawialnych źródeł energii. 

Termiczne magazyny energii w Nowym Sączu pozwalają na przechowywanie energii w postaci ciepła lub chłodu, które można następnie wykorzystać do ogrzewania czy chłodzenia budynków. W Polsce stosowane są głównie akumulatory ciepła, które gromadzą nadmiar energii cieplnej w czasie jej produkcji, a następnie oddają ją do systemu grzewczego lub ciepłowniczego w okresach wzmożonego zapotrzebowania. 

Magazyny energii odgrywają kluczową rolę w polskiej energetyce, szczególnie w kontekście rosnącej liczby instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wiatrowe czy fotowoltaiczne. Dzięki magazynom energii możliwe jest zrównoważenie produkcji i zużycia energii, co z kolei pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie kosztów energetycznych.