Artykuł sponsorowany

Co warto wiedzieć o ubieganiu się o alimenty?

Co warto wiedzieć o ubieganiu się o alimenty?

Alimenty to świadczenie pieniężne, które ma na celu zapewnienie utrzymania dziecka lub małżonka. Proces ubiegania się o alimenty może być skomplikowany, zwłaszcza gdy strony nie mogą dojść do porozumienia. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące procesu ubiegania się o alimenty

Przeczytaj również: Coraz więcej rozwodów w Legnicy. Jakie są tego przyczyny?

Zasady przyznawania alimentów

W Polsce, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, małżeństwa oraz stosunków przysposobienia. Alimenty mogą być przyznane na rzecz dzieci, małżonków oraz innych osób uprawnionych. Wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie dla każdej sprawy, biorąc pod uwagę potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. W przypadku alimentów na dziecko, należy uwzględnić również koszty związane z jego wychowaniem i opieką.

Przeczytaj również: Jak adwokat może pomóc w sprawach rodzinnych klientów?

Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia co do wysokości alimentów, sprawa trafia do sądu. W Białymstoku właściwym sądem do rozpatrzenia sprawy o alimenty jest Sąd Rejonowy Białystok-Północ, Sąd Rejonowy Białystok-Południe lub Sąd Rejonowy Białystok-Zachód, w zależności od miejsca zamieszkania stron. 

Gdzie szukać pomocy prawnej?

W procesie ubiegania się o alimenty w Białymstoku warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Na rynku znajduje się wiele kancelarii prawnych, które oferują swoje usługi w zakresie prawa rodzinnego. Można również skorzystać z porad prawnych udzielanych przez organizacje pozarządowe, takie jak Centrum Pomocy Prawnej czy Białostockie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej, jeśli dochody strony ubiegającej się o alimenty nie przekraczają określonego limitu.

Zmiana wysokości alimentów

W sytuacji, gdy nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na potrzeby uprawnionego lub możliwości zobowiązanego, strony mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę wysokości alimentów. Przykładem takiej sytuacji może być utrata pracy przez zobowiązanego lub wzrost kosztów związanych z opieką nad dzieckiem. Sąd rozpatruje wniosek i ustala nową wysokość alimentów, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby i możliwości stron. Warto pamiętać, że zmiana alimentów może nastąpić zarówno w górę, jak i w dół.