Artykuł sponsorowany

Co zaliczamy do grona czynności notarialnych?

Co zaliczamy do grona czynności notarialnych?

Czynności notarialne to nieodłączny element wielu transakcji prawnych, zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. W Polsce notariusze są powoływani do wykonywania czynności publicznych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i legalności różnorodnych dokumentów oraz umów. W poniższym artykule omówimy trzy główne rodzaje czynności notarialnych, które mogą być niezbędne w naszym życiu codziennym. 

Czym są czynności notarialne? Zakres usług 

Umowy i akty notarialne to jedne z najważniejszych czynności wykonywanych przez notariuszy. Notariusz sporządza akty notarialne, które mają na celu udokumentowanie zawarcia umowy lub innej czynności prawnej o istotnym znaczeniu dla stron. Przykładami takich umów są umowa sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny czy umowa spółki cywilnej. Akty notarialne zapewniają pewność prawną i faktyczną zawartych w nich treści, a także chronią prawa i interesy stron. W przypadku niektórych umów, jak np. sprzedaży nieruchomości, wymóg aktu notarialnego jest obowiązkowy. 

Notariusze są również odpowiedzialni za sporządzanie protokołów oraz poświadczeń. Protokół notarialny to dokument sporządzony przez notariusza, który odnotowuje przebieg określonej czynności prawnej, np. zgromadzenia wspólników spółki, przeprowadzenia licytacji czy zawarcia ugody. Poświadczenie notarialne to zaś czynność notarialna w Szczecinie, w wyniku której notariusz potwierdza autentyczność podpisu na dokumencie, zgodność kopii dokumentu z oryginałem, a także prawdziwość oświadczeń stron. Poświadczenia notarialne są często wymagane przy załatwianiu formalności urzędowych lub bankowych. 

Notariusze odgrywają istotną rolę w sprawach spadkowych oraz przy sporządzaniu testamentów. Testament notarialny to jedna z form ostatniej woli, która jest sporządzana przez notariusza na podstawie oświadczenia spadkodawcy. Testament taki ma moc prawną i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez sąd. Notariusz może również występować jako mediator w przypadku sporów spadkowych, pomagając stronie w zawarciu ugody. Ponadto notariusze zajmują się także sprawami dotyczącymi zachowku, czyli prawa do części spadku przysługującego najbliższym krewnym zmarłego.