Artykuł sponsorowany

Czy osłony z plexi to dobre zabezpieczenie antywirusowe?

Czy osłony z plexi to dobre zabezpieczenie antywirusowe?

W dobie pandemii COVID19 wiele osób szukało skutecznych metod ochrony przed wirusem. Jednym z popularnych rozwiązań są osłony z plexi, które mają chronić przed drogą kropelkową przenoszenia wirusa. W tym artykule przyjrzymy się, czy takie osłony rzeczywiście stanowią skuteczne zabezpieczenie antywirusowe.

Zasada działania osłon z plexi

Osłony z plexi, inaczej nazywane pleksiakami, to przezroczyste ekrany wykonane z tworzywa sztucznego – polimetakrylanu metylu (PMMA). Działają one na zasadzie bariery fizycznej, która ma za zadanie oddzielić użytkownika od potencjalnie zarażonego otoczenia. Osłony te montuje się w miejscach, gdzie występuje bezpośredni kontakt z innymi osobami, takimi jak kasy w sklepach, recepcje czy stanowiska pracy biurowej. Osłony z plexi antywirusowe mają zapobiegać przenoszeniu wirusa przez kropelki powstałe podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Skuteczność osłon z plexi w walce z wirusem

Osłony z plexi mogą być skutecznym środkiem ochrony przed koronawirusem, ale tylko wtedy, gdy są stosowane we właściwy sposób. Badania przeprowadzone przez naukowców z różnych krajów wykazały, że pleksiaki mają zdolność zatrzymywania kropel powstałych podczas kaszlu czy kichania. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby. Należy jednak pamiętać, że osłony z plexi nie zastąpią innych środków ochrony, takich jak maseczki czy dezynfekcja rąk.

Ograniczenia osłon z plexi

Mimo swojej skuteczności w zatrzymywaniu kropel, osłony z plexi mają swoje ograniczenia. Po pierwsze, nie chronią przed drogą powietrzną przenoszenia wirusa, która może występować w przypadku koronawirusa SARS-CoV2. Po drugie, pleksiaki nie zapewniają ochrony przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi – wirus może być przenoszony przez dotykanie zarażonych przedmiotów. Wreszcie, osłony z plexi nie eliminują ryzyka zakażenia w sytuacjach, gdy zachodzi bliski kontakt między osobami, np. podczas rozmowy twarzą w twarz.

Właściwe stosowanie osłon z plexi

Aby osłony z plexi były skutecznym środkiem ochrony przed koronawirusem, należy stosować je we właściwy sposób. Po pierwsze, pleksiaki powinny być odpowiednio zamontowane, tak aby skutecznie oddzielały użytkownika od otoczenia. Po drugie, osłony z plexi powinny być regularnie dezynfekowane, aby uniknąć przenoszenia wirusa przez zanieczyszczone powierzchnie. Wreszcie, stosowanie osłon z plexi nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych środków ochrony, takich jak noszenie maseczek czy utrzymanie odpowiedniego dystansu społecznego.