Artykuł sponsorowany

Jak usprawnić przebieg odprawy celnej na lotnisku w Warszawie?

Jak usprawnić przebieg odprawy celnej na lotnisku w Warszawie?

Odprawa celna na lotnisku w Warszawie to nieodłączny element podróży międzynarodowych. Wszyscy pasażerowie przylatujący do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej muszą przejść przez ten procedurę. Warto zatem poznać zasady obowiązujące podczas odprawy celnej oraz jakie towary można wwozić do Polski bez konieczności płacenia cła.

Procedura odprawy celnej

Odprawa celna na Lotnisku Chopina w Warszawie odbywa się zaraz po przekroczeniu kontroli paszportowej. Pasażerowie są zobowiązani do zgłoszenia wszelkich towarów, które przewożą ze sobą, a które podlegają opodatkowaniu. Przed przystąpieniem do odprawy należy wybrać odpowiedni korytarz – zielony dla osób, które nie mają nic do zgłoszenia, lub czerwony dla tych, którzy mają towary podlegające opodatkowaniu. Jeśli masz wątpliwości co do swojego bagażu, lepiej wybrać korytarz czerwony i skonsultować się z pracownikiem służby celnej.

Towary wolne od opłat celnych i podlegające opodatkowaniu

Podróżując do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej, można wwozić towary o wartości nieprzekraczającej 430 euro (dla podróżnych powyżej 15 lat) lub 150 euro (dla podróżnych poniżej 15 lat) bez konieczności płacenia cła. Wartości te obowiązują dla towarów przeznaczonych na własny użytek lub jako prezenty. Są jednak pewne ograniczenia ilościowe dla niektórych produktów, takich jak alkohol, papierosy czy perfumy. Przykładowo, można wwozić do Polski maksymalnie 16 litrów piwa, 4 litry wina i 2 litry napojów alkoholowych o zawartości powyżej 22%.

Jeśli wartość przewożonych towarów przekracza dozwolone limity, pasażer jest zobowiązany do zapłacenia cła oraz podatku VAT. Stawki celne są różne w zależności od rodzaju towaru i kraju pochodzenia. W przypadku towarów podlegających opodatkowaniu, należy zgłosić je w korytarzu czerwonym i wypełnić formularz zgłoszenia celno-podatkowego. Następnie odbywa się kontrola bagażu przez funkcjonariusza służby celnej, który oblicza należne opłaty.

Zakaz wwozu niektórych przedmiotów

Istnieje kilka przedmiotów, których wwożenie do Polski jest zabronione lub wymaga specjalnego pozwolenia. Należą do nich m.in. broń, narkotyki, materiały wybuchowe, fałszywe dokumenty oraz niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak kości słoniowej czy futra zagrożonych gatunków zwierząt. W przypadku próby wwozu takich przedmiotów, podróżny może zostać ukarany grzywną, konfiskatą towaru, a nawet postawieniem zarzutów karnych.