Artykuł sponsorowany

Jak uzyskać dofinansowanie do wózka inwalidzkiego?

Jak uzyskać dofinansowanie do wózka inwalidzkiego?

Czy wiesz, że osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość uzyskania dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego? W Polsce istnieje kilka instytucji i programów, które mogą pomóc w pokryciu kosztów tego niezbędnego sprzętu. W tym artykule dowiesz się, jakie są dostępne opcje dofinansowania oraz jak przejść przez proces ubiegania się o wsparcie finansowe.

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jedną z głównych instytucji oferujących wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). PFRON udziela dofinansowania na zakup wózków inwalidzkich zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Aby ubiegać się o takie wsparcie, należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) i złożyć wniosek o dofinansowanie. Warto również pamiętać, że PFRON oferuje dofinansowanie na różnego rodzaju wózki – zarówno te klasyczne, jak i elektryczne czy specjalistyczne.

Fundacje i organizacje pozarządowe

Innym źródłem wsparcia finansowego na zakup wózka inwalidzkiego są fundacje i organizacje pozarządowe (NGO). W Polsce istnieje wiele takich organizacji, które mają na celu pomaganie osobom z niepełnosprawnościami. Przykładami mogą być Fundacja Akogo?, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” czy Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Aby ubiegać się o dofinansowanie od takiej fundacji, należy wejść na jej stronę internetową, sprawdzić kryteria przyznawania wsparcia oraz złożyć odpowiedni wniosek.

Dofinansowanie od pracodawcy

Osoby pracujące i posiadające niepełnosprawność mają również możliwość uzyskania dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego od swojego pracodawcy. W ramach tzw. funduszu rehabilitacyjnego pracodawcy mają obowiązek przeznaczać część środków na wsparcie osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich firmach. Aby skorzystać z tej formy dofinansowania, należy zgłosić się do działu personalnego lub działu ds. osób niepełnosprawnych w swojej firmie i złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej.