Artykuł sponsorowany

Jakie firmy mogą rozliczać podatek kwartalnie?

Jakie firmy mogą rozliczać podatek kwartalnie?

Czy Twoja firma może skorzystać z ulgi w rozliczaniu podatku kwartalnie? W Polsce nie wszystkie przedsiębiorstwa mają taką możliwość, ale warto wiedzieć, które z nich mogą skorzystać z tej opcji. W tym artykule dowiesz się, jakie firmy mogą rozliczać podatek kwartalnie i jakie są korzyści płynące z tego rozwiązania.

Kto może skorzystać z kwartalnego rozliczenia podatku?

W Polsce możliwość rozliczania podatku kwartalnie dotyczy przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają określone kryteria. Przede wszystkim, firma musi osiągnąć roczny obrót nieprzekraczający 5 milionów euro. Ponadto, przedsiębiorstwo nie może być zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nie może być płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w trybie miesięcznym. Warto również pamiętać, że kwartalne rozliczenie podatku jest możliwe tylko dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, czyli tych, którzy nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Jeśli Twoja firma spełnia powyższe kryteria i chcesz skorzystać z kwartalnego rozliczenia podatku, musisz zgłosić to odpowiedniej jednostce urzędu skarbowego. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego. Ważne jest, aby zrobić to przed upływem pierwszego miesiąca danego roku podatkowego. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z biurem rachunkowym firm w Warszawie lub innym miastem, które pomoże Ci w prawidłowym przygotowaniu i złożeniu wymaganych dokumentów.

Jakie są korzyści płynące z kwartalnego rozliczenia podatku?

Kwartalne rozliczenie podatku przynosi wiele korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim pozwala na lepsze zarządzanie płynnością finansową, gdyż przedsiębiorca ma więcej czasu na zgromadzenie środków niezbędnych do zapłaty podatku. Ponadto, dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć częstych kontroli ze strony urzędu skarbowego, gdyż kwartalne rozliczenia są mniej rygorystycznie sprawdzane niż miesięczne. Wreszcie, kwartalne rozliczenie podatku daje możliwość lepszego planowania działań biznesowych, gdyż przedsiębiorca ma więcej czasu na analizę wyników finansowych firmy i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.