Artykuł sponsorowany

Jakie rodzaje działalności gospodarczej są wolne od podatków?

Jakie rodzaje działalności gospodarczej są wolne od podatków?

W Polsce istnieje wiele możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, które pozwalają na unikanie opodatkowania. W tym artykule przedstawimy rodzaje działalności, które są zwolnione z podatków oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z takich ulg. Zapoznaj się z tym przewodnikiem i dowiedz się, jak prowadzić firmę w sposób bardziej korzystny dla Twojego portfela.

Czy działalność charytatywna jest zwolniona z podatków?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) są jednym z rodzajów podmiotów, które mogą liczyć na zwolnienie z podatków. Aby skorzystać z takiej ulgi, organizacja musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako OPP oraz prowadzić działalność na rzecz dobra wspólnego. W przypadku takich organizacji, zwolnienie dotyczy przede wszystkim podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Ponadto, osoby fizyczne wspierające OPP mogą odliczyć część swojej darowizny od podatku dochodowego.

Nie tylko organizacje pożytku publicznego mogą liczyć na zwolnienia podatkowe. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą korzystać z ulgi na start, która polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przez pierwsze dwa lata działalności. Warto również wspomnieć o strefach ekonomicznych, gdzie inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe w zamian za tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój gospodarczy. W przypadku podatków lokalnych, jak choćby podatki w Bydgoszczy, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach specjalnych stref inwestycyjnych.

Czy istnieją ulgi podatkowe dla firm technologicznych?

W Polsce istnieje wiele programów i inicjatyw wspierających rozwój sektora technologicznego, a co za tym idzie - również ulgi podatkowe dla firm z tej branży. Przykładem takiej ulgi jest tzw. "innowacyjna ulga podatkowa", która pozwala na odliczenie części wydatków poniesionych na badania i rozwój (B+R) od podstawy opodatkowania. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą liczyć na niższe obciążenie podatkowe, co przekłada się na większe możliwości inwestycyjne i rozwój firmy. Ponadto, firmy technologiczne mogą korzystać z różnych programów wsparcia, takich jak fundusze unijne czy krajowe dotacje na rozwój innowacyjnych projektów.