Artykuł sponsorowany

Jakie są podstawowe badania neurologiczne?

Jakie są podstawowe badania neurologiczne?

Podstawowe badania neurologiczne to kluczowe narzędzia diagnostyczne, które pozwalają lekarzom na ocenę funkcji układu nerwowego pacjenta. W praktyce klinicznej, te badania mają na celu zidentyfikowanie ewentualnych zaburzeń neurologicznych oraz ocenę postępów w leczeniu. W niniejszym artykule omówimy trzy podstawowe badania neurologiczne, które są powszechnie stosowane w Polsce. 

Co zaliczamy do podstawowych badań z dziedziny neurologii? 

Badanie neurologiczne ogólne to kompleksowa ocena funkcji układu nerwowego, która obejmuje badanie czynności ruchowej, czuciowej, koordynacji oraz odruchów. Podczas tego badania lekarz ocenia siłę mięśniową, zakres ruchu stawów, napięcie mięśniowe oraz obecność drżenia lub innych nieprawidłowości ruchowych. Ponadto lekarz bada również czucie powierzchowne i głębokie pacjenta, sprawdzając jego zdolność do rozpoznawania różnych bodźców czuciowych, takich jak dotyk, ból czy temperaturę. Badanie koordynacji polega na ocenie zdolności pacjenta do wykonywania precyzyjnych ruchów oraz utrzymania równowagi. Wreszcie, lekarz ocenia odruchy ścięgniste i skórne pacjenta, co pozwala na ocenę funkcji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 

Elektroencefalografia (EEG) to nieinwazyjne badanie neurologiczne w Radomiu, które polega na rejestrowaniu aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni skóry głowy pacjenta. EEG pozwala na ocenę funkcji mózgu oraz identyfikację ewentualnych zaburzeń, takich jak padaczka, stany śpiączki czy encefalopatie. W Polsce badanie to jest powszechnie stosowane zarówno w diagnostyce dorosłych, jak i dzieci. Podczas badania EEG pacjent może być proszony o wykonywanie różnych zadań, takich jak otwieranie i zamykanie oczu, oddychanie głęboko czy stymulacja świetlna, co pozwala na ocenę reakcji mózgu na różne bodźce. 

Rezonans magnetyczny (MRI) głowy to zaawansowane badanie obrazowe, które pozwala na uzyskanie szczegółowych obrazów struktur mózgu oraz tkanek okołomózgowych. Dzięki zastosowaniu silnego pola magnetycznego oraz fal radiowych, MRI umożliwia lekarzom ocenę anatomii mózgu oraz identyfikację ewentualnych zmian patologicznych, takich jak guzy, krwotoki czy stwardnienie rozsiane. W Polsce badanie MRI głowy jest dostępne w wielu ośrodkach diagnostycznych oraz szpitalach, a jego wyniki są niezbędne dla planowania leczenia wielu schorzeń neurologicznych.