Artykuł sponsorowany

Kiedy wykonuje się pomiary natężenia oświetlenia?

Kiedy wykonuje się pomiary natężenia oświetlenia?

Pomiary natężenia oświetlenia to istotny element zarówno w planowaniu, jak i utrzymaniu infrastruktury oświetleniowej. Właściwe oświetlenie wpływa na komfort i bezpieczeństwo użytkowników przestrzeni, a także na efektywność energetyczną budynków i miast. W tym artykule dowiesz się, kiedy należy wykonać takie pomiary oraz jakie są ich rodzaje.

Jakie są rodzaje pomiarów natężenia oświetlenia?

Pomiary natężenia oświetlenia można podzielić na kilka kategorii, w zależności od celu ich przeprowadzenia oraz rodzaju obiektu, na którym są realizowane. Pierwszym z nich są pomiary oświetlenia ogólnego, które dotyczą przede wszystkim pomieszczeń biurowych, szkolnych czy handlowych. Drugim rodzajem są pomiary oświetlenia awaryjnego, mające na celu sprawdzenie poprawności działania systemów zasilania awaryjnego. Trzecią kategorią są pomiary oświetlenia drogowego, które odnoszą się do infrastruktury drogowej i mają na celu sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami.

W przypadku oświetlenia ogólnego, pomiary natężenia oświetlenia wykonuje się przede wszystkim podczas projektowania i montażu nowych systemów oświetleniowych, a także w celu kontroli jakości istniejących instalacji. Pomiary oświetlenia awaryjnego są realizowane zarówno podczas montażu systemów zasilania awaryjnego, jak i w ramach okresowych przeglądów technicznych. Pomiary natężenia oświetlenia drogowego przeprowadza się głównie podczas projektowania i budowy dróg, ale także w celu monitorowania jakości istniejącej infrastruktury.

W jaki sposób przeprowadza się pomiary natężenia oświetlenia w Polsce?

Pomiary natężenia oświetlenia w Polsce są realizowane przez specjalistyczne firmy, które dysponują odpowiednim sprzętem oraz wiedzą techniczną. Przykładem takiej firmy może być ta oferująca pomiary natężenia oświetlenia w Bytomiu. Wykonują one pomiary zgodnie z obowiązującymi normami, takimi jak Polska Norma PN-B 02421, która określa wymagania dotyczące natężenia oświetlenia w różnych rodzajach pomieszczeń oraz na drogach. Proces pomiaru polega na umieszczeniu specjalistycznych czujników w określonych punktach pomiarowych, a następnie na analizie uzyskanych wyników.