Artykuł sponsorowany

Oprawa ewakuacyjna - niezbędny element bezpieczeństwa w budynkach

Oprawa ewakuacyjna - niezbędny element bezpieczeństwa w budynkach

Bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej, biurowcach czy centrach handlowych jest priorytetem dla zarządców tych obiektów. Jednym z kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar czy awaria energetyczna, są oprawy ewakuacyjne. W artykule omówimy ich rodzaje, zasady działania oraz wymogi prawne dotyczące montażu i konserwacji tych urządzeń w Polsce.

Rodzaje opraw ewakuacyjnych

Oprawy ewakuacyjne można podzielić na kilka rodzajów ze względu na sposób zasilania, technologię wykonania oraz sposób montażu. Wyróżniamy oprawy zasilane z sieci energetycznej, baterii awaryjnych oraz akumulatorów centralnych. W przypadku opraw zasilanych z sieci, po wykryciu awarii prądu automatycznie przełączają się na zasilanie awaryjne. Oprawy wykonane w technologii LED są energooszczędne i mają długą żywotność, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Montaż opraw ewakuacyjnych może być realizowany na różne sposoby, np. naścienny, sufitowy czy wpuszczany w podwieszane sufity.

Zasady działania opraw ewakuacyjnych

Oprawy ewakuacyjne mają za zadanie wskazywać drogę ewakuacji w przypadku zagrożenia. Działają na zasadzie oznakowania kierunków wyjść ewakuacyjnych za pomocą strzałek i symboli, które są widoczne nawet w warunkach ograniczonej widoczności, np. przy zadymieniu. Urządzenia te są wyposażone w systemy kontroli i sygnalizacji, które informują o ich sprawności oraz sygnalizują potrzebę wymiany źródła światła czy awarii zasilania. W Polsce obowiązują normy PN-B 02867 i PN-B 02871, które określają wymagania dotyczące oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz umieszczenia opraw ewakuacyjnych.

Wymogi prawne dotyczące montażu i konserwacji

W Polsce obowiązują przepisy, które regulują kwestie związane z montażem i konserwacją opraw ewakuacyjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, właściciele obiektów mają obowiązek zapewnienia odpowiedniego oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz właściwego funkcjonowania urządzeń oświetlenia awaryjnego. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych opraw ewakuacyjnych oraz ich konserwacji przez uprawnione osoby.